Đồng phục học sinh Nam trường THPT Nguyễn Trung Trực TP.HCM

Mẫu Đồng phục học sinh Nam trường cấp 2 Nguyễn Trung Trực TP.HCM, Mẫu đồng phục gồm áo, quần, logo, sản phẩm hiện có sẵn tại Nhà may Đức Thành