Đồng phục học sinh nữ trường THCS Nguyễn Trãi quận Gò Vấp

Mẫu Đồng phục học sinh nữ trường THCS Nguyễn Trãi quận Gò Vấp. bộ bao gồm áo, vái, đã in logo trường Nguyễn Trãi

Bộ Đồng phục học sinh nữ trường THCS Nguyễn Trãi quận Gò Vấp hiện đang có sẵn tại Nhà May Đức Thành