Đồng phục học sinh trường THPT Trần Văn Giàu

Nhà May Đức Thành bán bộ đồng phục học sinh nam và nữ may sẵn, và đặt may kích thước theo yêu cầu của trường Trường THPT Trần Văn Giàu Quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh