Đồng phục học sinh trường tiểu học Lê Hoàn Gò Vấp TPHCM

Bộ Đồng phục học sinh trường tiểu học Lê Hoàn Gò Vấp TPHCM của Nhà May Đức Thành cho cả học sinh nam và học sinh nữ, bao gồm váy, áo, quần thun, logo.

Liên hệ  Điện thoại: 0906938476